Sklop tlakovanja in razdelitve likov

           pripravil Izidor Hafner, februar 2011, dopolnjeno septembra 2014