Sklop logika

Testi

Testi so bili pripravljeni za izbirni predmet Logika v osnovnih šolah.

           pripravil Izidor Hafner, februar 2011