Sklop prostorska predstavljivost

           pripravil Izidor Hafner, zadnja dopolnitev novembra 2018