Poliedrske delavnice za vrtce in nižje razrede osnovnih šol

Šolsko leto 2011/2012

Osnovne definicije oglatih teles
Predlog učnega načrta za vrtce in nižje razrede osnovnih šol
Predstavitev poliedrskih delavnic
Izvedba poliedrskih delavnic
Obrazec za mentorje: v PDF, v Wordu
Prijavnica in naročilnica: v PDF, v Wordu

           pripravil Izidor Hafner, septembra 2011