Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 27. letnika (2017/2018)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3500 Kb).Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Labirinti na zemljevidu (19)
Večdelni labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (30)
Protislovni pogoji (31)
Nagradna logična naloga (32)
Interesne dejavnosti – Krožki iz robotike, 30 let (33)
Najenostavnejša rešitev Plemljeve naloge (34)
Optične kocke in grupe frizov (35 - 42)
Lillova metoda izračunavanja vrednosti polinoma (43 - 44))
Okrašeni zlati rombski poliedri (45 - 47)
Rotacijska simetrija v prostoru (48 - 52)
Slike z več bežišči (52 -54)
Rešitve (55 - 78)